Святковий семінар, присвячений до дня бухгалтера, відбудеться у м. Львів 11 липня 2018 року! Тема семінару: «Податкова звітність за 1 півріччя 2018 року – огляд останніх новацій та роз’яснень»

Семінар відбувся 11 липня 2018 року

 

Тема семінару:

 «Податкова звітність за 1 півріччя 2018 року – огляд останніх новацій та роз’яснень»

 

Крім офіційної частини на Вас чекає розіграш

 цінних призів та  святкові подаруночки!!!

 

 

 

Доповідачі семінару:

 

ДМИТРО  СУШКО

Кандидат економічних наук, податковий консультант, сертифікований аудитор, судовий експерт Міністерства юстиції України, член Аудиторської палати України, член ради Палати податкових консультантів, сертифікований фахівець по програмам міжнародних стандартів фінансової звітності IAB та DipIFR ACCA, лектор акредитованого в Україні центру Міжнародної асоціації бухгалтерів – IAB, Великобританія, автор запатентованих методик по складанню аудиторських звітів, численних статей у фахових і ділових виданнях, керуючий партнер групи компаній PSP Audit.

 

 

КАТЕРИНА  ПРОСКУРА

Доктор економічних наук, сертифікований аудитор, судовий експерт Міністерства юстиції України, лектор Аудиторської палати України, сертифікований фахівець по програмі міжнародних стандартів фінансової звітності DipIFR ACCA, автор численних статей у фахових виданнях, керівник практики з аудиту групи компанії PSP Audit.

 

 

 

 

 

План семінару:

Блок 1. Податок на прибуток підприємств

Перспектива існування податку на прибуток в Україні в світлі ймовірного прийняття законопроекту про податок на виведений капітал з 1 січня 2019 року. Огляд ключових норм законопроекту про податок на виведений капітал.

Дохід від будь-якої діяльності. Зміст показника: від визначення періодичності звітування до податкового навантаження.

Фінансовий результат до оподаткування за ПСБО чи МСФЗ. Для кого право, а для кого обов’язок вести облік за МСФЗ. Новий статус фінансової звітності. Оновлений Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність».

Податкові різниці. Нові різниці з 2018 року для операцій з імпорту товарів, допомоги спорту, компенсації путівок працівникам. Обговорення порядку заповнення найбільш актуальних різниць по операціям з основними засобами, резервом сумнівних боргів, безнадійній дебіторській заборгованості, нарахованим відсоткам по кредитам (позикам), благодійництву, фінансовій допомозі, безоплатним роздачам, штрафним санкціям, контрольованим операціям, збиткам минулих періодів, тощо. Аналіз податкових консультацій.

Зменшення податку на суми податку сплачені за кордоном, авансовий внесок при нарахуванні дивідендів.

Оподаткування виплат нерезидентам: бенефіціарний статус нерезидента, оподаткування операцій, що виконуються нерезидентами поза межами митної території України, тощо. Аналіз податкових консультацій.

Податкові перевірки: від практики перевірок до можливості реалізації окремих положень методичних рекомендацій для фіскалів: «реальність операцій», «чистота контрагента». Увага до первинних документів (своєчасність відображення, використання факсиміле, статус рахунку-фактури, митної декларації, товарно-транспортної накладної, акту наданих послуг при орендних операціях). Методологія бухгалтерського обліку: собівартість робіт (послуг), курсові різниці, визнання доходу по судовим рішенням. Ризики інвентаризації залишків запасів.

Блок 2. Трансфертне ціноутворення

Порогові показники для визнання операцій контрольованими збільшено. Правильність визначення показника доходу та операції, що може бути визнана контрольованою.

Види контрольованих операцій та критерії визнання осіб пов’язаними розширено.

Перелік «низькоподаткових» юрисдикцій – оновлено, перелік «особливих» організаційно-правових форм нерезидентів – перше застосування.

Подання звіту про контрольовані операції за 2017 рік.

Вимоги до інформації в документації з трансфертного ціноутворення (нове: чисельність працівників, опис структури управління, опис діяльності та стратегії ділової активності, аналіз відповідних ринків, конкуренти, копії договорів та платіжних документів).

Строк зберігання документів по контрольованим операціями

Фінансові коефіцієнти для методу перепродажу, «витрати плюс», чистого прибутку.

Джерела інформації для пошуку зіставних операцій (будь-які джерела, інформація з яких отримана з дотриманням вимог законодавства; інформація, отримана податковими органами в межах міжнародних угод).

Критерії для зіставлення (однаковий КВЕД, відсутність збитків, відсутність акціонерів та/або дочірніх компаній, період здійснення зіставних операцій).

Самостійне коригування  (застосовується максимальне або мінімальне значення діапазону). Особливий додаток ТЦ до декларації з податку на прибуток.

Підстави для перевірки контрольованих операцій. Строк позовної давності та зберігання документів. Нові штрафні санкції. Перша практика податкових перевірок та огляд судової практики.

Блок 3. Податок на додану вартість: аналіз актуальної практики

Нова форма декларації з ПДВ: аналіз змін, особливості заповнення оновлених додатків, зміни в порядку заповнення.

Нюанси заповнення розрахунків коригування до податкових накладних: причини неприйняття РК та зупинки їх реєстрації. Окремі особливості реєстрації РК.

Зупинка реєстрації податкових накладних: як працює знову оновлений механізм зупинки реєстрації податкових накладних: критерії ризиковості операцій, платників податку та коли у платника виникає позитивна податкова історія. Порядок и особливості розблокування податкових накладних і розрахунків коригування. Порядок оскарження правомірності рішень комісії про відмову від реєстрації податкової накладної. Аналіз судової практики оскарження таких рішень ДФСУ.

Огляд актуальних податкових консультацій та роз’яснень стосовно практики оподаткування ПДВ.

Особливості визначення об’єкта і бази оподаткування ПДВ для окремих операцій: ЗЕД, використання не у господарській діяльності, місце постачання при імпорті і експорті послуг.

Нюанси бухгалтерського обліку ПДВ: особливості застосування Інструкції з бухгалтерського обліку податку на додану вартість, типові помилки.

Методика контролю платників ПДВ з боку органів ДФСУ: комплексне відпрацювання податкових ризиків.

 

Блок 4. Оподаткування доходів фізичних осіб: практика нарахування та сплати ПДФО, військового збору, ЄСВ

База оподаткування ПДФО, військового збору і ЄСВ в залежності від виду оподаткованого доходу. Відмінності між трудовими і цивільно-правовими відносинами. Ризики визнання трудовими цивільно правових відносин та фінансові наслідки такого визнання.

Оподаткування витрат на відрядження, розміри добових та нюанси визначення витрат, що не є об’єктом оподаткування. Документування витрат на відрядження, ризики неналежного документування

Податкова соціальна пільга: чому відмінена? Матеріальна допомога. Витрати на навчання.

Відпускний період: нюанси розрахунку відпускних за різними видами відпусток. Аналіз практики розрахунку відпускних та типові помилок.

Зміни до Закону про ЄСВ (Пенсійна реформа): нове у визначенні пенсійного віку, поняття страхового стажу: що ж це таке і на що впливає, збільшення максимальної межі для ЄСВ, перелік платників ЄСВ.

Нюанси застосування штрафних санкцій за порушення трудової дисципліни.

Особливості оподаткування і декларування доходів, виплачуваних фізичним особам – підприємцям, нюанси обчислення і сплати ними ЄСВ.

Аналіз останніх консультацій ДФСУ і Мінсоцполітики стосовно нарахування, виплати та оподаткування доходів фізичних осіб.

 

Блок 5. Спрощена система оподаткування: нюанси застосування

Можливі режими оподаткування юридичних та фізичних осіб – підприємців.

Критерії перебування на певній групі і правила переходу з групи на групу і нюанси роботи. Та ризики порушення умов перебування в тій чи іншій групі платників єдиного податку.

Хто не може бути суб’єктом спрощеної системи оподаткування: види діяльності та окремі операції. Наслідки порушення критеріїв перебування на спрощеній системі оподаткування.

Ставки єдиного податку, механізм нарахування і сплати податку в залежності від групи, податкові періоди.

Особливості сплати єдиного соціального внеску платниками єдиного податку – фізичними особами.

Склад доходів платників єдиного податку та їх визнання: для фізичних і юридичних осіб.

Зовнішньоекономічні операції: дохід в іноземній валюті, курсові різниці, особливості митного оформлення, оподаткування ПДВ.

Здійснення комісійних операцій, а також операцій за агентськими договорами та договорами доручення.

Безоплатно отримані активи і безнадійна кредиторська заборгованість.

Аналіз останніх роз’яснень та консультацій ДФСУ щодо нарахування та сплати єдиного податку.

 

Семінар відбудеться:

 

11 липня 2018 року

м. Львів, вул. Поліщука 78А

Конференц-зал готелю «NOTA BENE»

Посилання на місце розташуванняhttp://notabenehotel.com/ua/contact/

 

Реєстрація з 10:00 год.

Час проведення з 10:30 до 16:30 год.

Обід в ресторані  з 13:00 до 14:00 год.

 

 

* Залишились питання? Пишіть або телефонуйте:

м. Київ тел. (044) 332-72-73

моб. Life+38063-431-08-99

моб. MTC +38066-038-46-47

моб. Київстар +38067-813-19-98

електронна пошта:   vns.lviv@gmail.com

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ВІЕНЕС КОНСАЛТ”

ЄДРПОУ 39455211

р/р26009053822264

Банк ПАТ “ПРИВАТБАНК” м. Львів

МФО 325321

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *